Dnevnik rada za Vas!

Dnevnik rada nastao je kao odgovor na upite od strane projektanata raznih struka. Ovaj program je odgovor na uvijek isto pitanje, kako jednostavno i funkcionalno pratiti utrošak vremena pri izradi projekta? Nije bitno da li se bavite arhitekturom, građevinom, elektro instalacijama. Bitno je da imate što točniju evidenciju utroška vremena te da na taj način možete kontrolirati svoj rad i imati točnu informaciju prilikom sljedećeg ugovaranja projekta!

Što Vam sve Dnevnik rada omogućuje:

  Mogućnost obavještavanja o promjenama na projektu direktno iz programa;
  Evidencija radnih sati sa analizom sati u radno vrijeme i prekovremeni sati;
  Financijsko praćenje projekta s obzirom na utrošeni broj sati;
  Odvojeni statusi za svakog djelatnika na projektu s obzirom na predviđeni broj sati (ukoliko je probijen budžet projekta imamo jasnu evidenciju tko je od djelatnika generirao tu situaciju (jedan ili više djelatnika))
  Izvještaji:
- Izvještaj o svim radovima određenog djelatnika u zadanom vremenskom periodu;
- Izvještaj o svim radovima određenog djelatnika na izabranom projektu;
- Svi radovi na jednom projektu;
- Svi radovi na jednom projektu u zadanom vremenskom periodu;
- Lista aktivnim projekata sa rasporedom djelatnika;
- Lista aktivnih projekata sa financijskim statusima;
  Dvije odvojene grupe korisnika :
  Administrator – vidi sve detalje projekta, može raspoređivati djelatnike na projekt, unositi nove projekte, pratiti financijsko stanje projekta(vezano za radne sate), definirati vrijednosti sata rada za svakog djelatnika na projektu, generirati izvještaje, slati e-mail poruke investitoru...
  Korisnik – može unositi sate rada i obavijesti vezane za projekte(obavijesti koje su označene da idu na slanje i investitoru čekaju dok ih voditelj projekta ne odobri);
.

Analiza i buduće planiranje može biti lakše!.

Vaš Dnevnik rada!

Akcija za kraj godine!

Za kraj godine SUPPORT Vas nagrađuje sa popustima prilikom kupovine programa! Iskoristite priliku!